پیدا

خدا خوب خ ه

درخواست حذف اطلاعات

رفیقم میگفت ما آدما اگه از اسرار هم با خبر باشیم هیشکدوممون زیر جنازه رفیقامونم نمیگیریم ... + راس میگه ...