پیدا

سرچ

درخواست حذف اطلاعات

من خیلی سرچ میکنم ... خیلی ... نه که خیلی محقق باشم نه ... ازم بپرسن ح چطوره ؟ میرم سرچ میکنم ... مثه من نباشید ... + منتها فک میکنم تو این مدت خیلی چیز یاد گرفتم + یه احساس رضایتی دارم از خودم ... + فک کنم به کارای کامپیوتری علاقه دارم... منتها دقیق نمیدونم چه دسته ایش ... + اونجاش خیلی شیرینه که یه مشکل مزاحمی رو حل میکنی + مخصوصا اونجاهایی که فک میکنی قابل دسترس نی ... + ولی در کل مثه من نباشید... چرا ؟ چون فراموش میکنم... عمیق یاد نمیگیرم ...