پیدا

احمد باطبی

درخواست حذف اطلاعات

کلیک
این احمد باطبی است ... شخصیت این ع مشهور میگه حالا که اسم ملعون و خائن اومد ... این همون ملعون خائنیه که به ترامپ نامه نوشت تا ایرانو تحریم کنه