پیدا

سر رسید 97

درخواست حذف اطلاعات

سر رسید 97 واسم آوردن میبینیش آب دهنت راه میفته ... + تا دیدمش با خودم گفتم چرا من خوش خط نیستم + چی بنویسم توش ؟ + اصن حیفه توش چیزی بنویسم ... دلم میخواد فقط نگاش کنم + گذاشتم جلو خودش گفتم + بردار ببر خودت بنویس + از چیزای خیلی خوب خوشم نمیاد ...