پیدا

تازگیا

درخواست حذف اطلاعات

تازگیا به هر چی فک میکنم اتفاق میفته گفتم یکی از این دی وی دیا نصب نمیشه ... نشد گفتم حالا بیایم و این دی وی دی رایترم اب شه ... شد + اصابم در کیش میشی ترین ح ه ...