پیدا

همیشه تو خیالم بود که یه چیزی از بالا بیفته رو سرم :)))

درخواست حذف اطلاعات

ب تو هال خو دم کنار اپن بابام نصف شبی تو تاریکی اومد آب بخوره ... لیوانو درست نذاشت دقیقا بالای سرم خورد رو گوشیم خورد شد ... یکم اینورتر بود الان یا حافظه نداشتم یا تو کما بودم :)) + اگه برع بود تا یه هفته باس تیکه میشنیدم :)) + گوشیم سالمه خدارو شکر