پیدا

تو باور داشته باش از روی اتفاقه ...

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فتنه ی سبز خواننده های اونور آبی شرو د به ابو عطا خوندن ضد ایران الانم شروع خیلی اتفاقی ... خیلی اتفاقی ...