پیدا

درست شد ؟

درخواست حذف اطلاعات

فک کنم درست شد ؟ مگه نه ؟ علیرضا از من حرف شنوی داره ... کاری داشتین بگین بهش بگم :)) + ما مهمیم دادا :)) الکی مثلا حرف منو گوش داده + وجه اشتراک همه مشکل دارا ، نت بود .