پیدا

قرض

درخواست حذف اطلاعات

اگه از ی پول قرض میگیرید هر از چندگاهی به طرف بگید من یادم نرفته ... هر از گاهی بگید دارم سعی میکنم بهت برگردونم ... + اون قرض دهنده دلگرم میشه وجدانن ... + اینجوری اون قرض دهندهه تو دو دلی سر نمیکنه که یادآوری کنه یا نه + اینجوری هیشکی کوچیک نمیشه ...