پیدا

این شعر مولانا رو خیلی دوس دارم ... دوباره و دوباره و دوباره میزارمش

درخواست حذف اطلاعات

قطره تویی ... بحر تویی ... لطف تویی ... قهر تویی ... قند تویی ... زهر تویی ... بیش میازار مرا ...