پیدا

من میزبان گم کرده ام ...

درخواست حذف اطلاعات

نعمت فراوان دادی ام ... منت به سر بنهادی ام ... اما ببین نامردی ام ... صاحب زمان گم کرده ام ... + در میکده بودم ولی ... بیرون شدم از غافلی ... + ای وای از این بی حاصلی ... + ای وای از این بی حاصلی ...
+ کلیک + حمید علیمی