پیدا

رژیم چینج :)))

درخواست حذف اطلاعات

طرف ع تو خیابونا گذاشته نوشته :فردای براندازی :)) چارتا ساده لوح ... همینقدر تباه ... انقلاب اول ایدئولوژی میخواد دوم میخواد سوم برنامه میخواد چهارم انگیزه ی قوی و ایثارگری میخواد نه ایدئولوژی قوی دارن نه واحد و قدرتمندی دارند نه برنامه ای برای بعد از انقلابشون در ضمن انگیزه شون هم اونقدر قوی نی که بخوان واسش خون بدن از همه این ها هم که بگذریم ... با وجود بی شمار بودنتون :))) هنو خیلی کمید با این حساب شما فقط شلوارتونو میتونید چینج کنید :))