پیدا

پیشنهاد شب میلاد

درخواست حذف اطلاعات

پیشنهاد : امشب شب میلاد حسین (ع) و فردا شب ، شب میلاد حضرت عباس (ع) هست... و همینطور ولادت های دیگر فردا که ست ... برای شنبه میتوانید یک جعبه شیرینی ، یا بستنی به تعداد افراد کلاستان تهیه کنید و با ذکر مناسبت در ساعت یکی از عوصطادان باح ان در کلاس پخش کنید . اگر هم میگویید نیازمندان را بگذاریم ولادت حسین را شادی کنیم ؟ میگویم به همان اندازه ی شیرینی یا بیشتر ، میتوانید به خیریه ها کمک کنید خدا را شکر تا جایی که میدانم این ج ها برایتان سخت نی :) + ریا نباشد من یکبار پارسال چنین کاری روز ولادت حضرت عباس (ع) خیلی حال داد .