پیدا





مس ه بازی درمیارم که نباس درارم

درخواست حذف اطلاعات

توی یه گروه هستم ... هر وقت حرف میزنم بدون استثناء اب میکنم :) + لامصب اونجا نباس فاز وبلاگو داشته باشم ولی دارم + اه