پیدا

حس

درخواست حذف اطلاعات

الان دقیقا از اون حسایی دارم که میگه الان حسش نی ... ولش کن ... فردا ساعت 5 کوک کن پاشو کاراتو دقیقا الان از اون حس هاس ... + آ م پا نمیشه و کاراش میمونه ...