پیدا

جاده

درخواست حذف اطلاعات

امروز صبح لب جاده هر چی و م ماشین گیر نیومد پیاده رفتم و یه م گرفتم ... هوای مشتییی بود :) کلیک + اینم واس اون آقایی که کامنت گذاشتن طبیعت زیبا رو بچسب ... :) + کلیک + هوای ابری که میگم منظورم همینه :)