پیدا

بهمن ورمزیار

درخواست حذف اطلاعات

قوه قضاییه ی تنبل اگه همون اول شایعه شو تکذیب میکرد این اوضاع نمی شد ... + برای سرقت نشد ... + برای تهدید و سرقت مسلحانه و جرم محاربه اش شده است .