پیدا

مالکوم ای میگه فقط یه احمق میزاره دشمناش بچه شو تربیت کنن ...

درخواست حذف اطلاعات

تو ای هالیوودی و مخصوصا انیمیشن ها (مناسب ک نه میدونید که) قهرمان ها اینجورین که نقاط عطف میگن به خودت ایمان بیار ، از خودت الهام بگیر ، به خودت فکر کن ، همه چیز درون توست و ... تو روانشناسی ها هم این جملاتو زیاد شنیدید همه ی انرژی ها درون توست ، هر صبح به خودت سلام کن ، به قدرت هات فکر کن و قانون جذب و ارتباط با کائنات و باز الی آ ... دارند یه مشت اومانیست بارمون میارن حواسمون نی ... یه بهم نشون بدید که قهرمانش قدرتشو از خدا یا یه موجود والای غیر مادی بگیره یه روانشناس ندیدم که تو یه موضوعی بگه توکل کن به خدا ... شایدم من ندیدم ...